Son Sayı

2018 – Haziran – Sayı 5

2018 – June – Number 5

İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ 

Kapak Sayfası 

İçindekiler Sayfası / Table of Contens

Jenerik Sayfası / Generic Page

MAKALELER/ARTICLES

 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Öğretim Programı Ders Kitabı Uyumu

Adaptation of Curriculum-Textbook in Religious Culture and Moral Knowledge Instruction in Secondary Education

SAFİNAZ ASRİ / 9-50

Türkiye’de Cami Görevlilerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı (1924-2014)

The Training and Employment of Mosque Officials in Turkey (1924 and 2014)

İBRAHİM ARAS / 51-72

İslam Hukuku Açısından Kürtaj

Abortion in Terms of Islamic Law

MEHMET DİRİK / 73-92

Önde Gelen Bir Nahiv Âlimi Olarak İbn Hişâm ve el-Câmi‘u’s-Sağîr Adlı Eseri

A Leading Nahw Scholar Ibn Hısam and His Work “el-Camı‘u’s-Sagır”

YUSUF SELLER / 97-117

 Zacharias Frankel ve Solomon Schechter’in Entelektüel Kişilikleri ve Muhafazakar Yahudiliğe Etkileri

Zacharias Frankel and Solomon Schechter’s Intellectual Personalities and Their Effects on Conservative Judaısm

İSMAİL BAŞARAN / 119-128

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/ BOOK REVIEWS

Aydın, M. Ş. (2017). Din eğitimi bilimi. Kayseri: Kimlik

CEMİL OSMANOĞLU 129-132

Vurgun A. (2017). II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlak Eğitimi, İstanbul: Yeditepe.

SAMET YAĞCI 132-135

 Akyürek, S.(2016). Din Öğretimi –Model Strateji Yöntem ve Teknikler. Ankara: Nobel.

DUDU TÜRK 136-137

Günay, Ü. (2000). Din sosyolojisi. Ankara: İnsan

SEVGİ SAVCI BAHÇEKAPILI  138/140

 

Telif Hakkı Bildirimi

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Dergimize malale gönderen yazarlar, dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı devir formunu okurlar ve onaylarlar. Formu doldurmak için TIKLAYINIZ

Devam

İntihal Politikamız

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5 (2018) sayısından itibaren yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalar için hakem değerlendirmesi sürecine geçmeden önce iThenticate yazılımı ile benzeşme taraması yapılmaktadır. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %15 olması beklenir. Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %15’den yüksek olması durumunda: yazı editör tarafından yeniden düzenleme için yazarlara …

Devam

2018 – Haziran – Sayı 5

2018 – Haziran – Sayı 5 2018 – June – Number 5 İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ  Kapak Sayfası  İçindekiler Sayfası / Table of Contens Jenerik Sayfası / Generic Page MAKALELER/ARTICLES   Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Öğretim Programı Ders Kitabı Uyumu Adaptation of Curriculum-Textbook in …

Devam

Makale Değerlendirme Süreci

• Yazılar, basılı ya da elektronik olarak yazım ilkelerine uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir. •  TUDEAR’a başvurusu yapılan bütün çalışmalar, etik ihlalleri kontrol etmek maksadıyla Turnitin yazılımı ile kontrol edilir. Herhangi bir etik ihlal tesbit edilmesi durumunda başvurusu yapılan yazı reddedilir ya da değişiklik istenebilir. • Başvurusu kabul edilen eserler, Dergimizin yazım …

Devam