Author's posts

2018 – Aralık – Sayı 6

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION STUDIES 2018 – Aralık – Sayı 6 2018 – December – Number 6 İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 6. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ For Whole PDF of Issue 6 of Turkish Journal of Religious Education Studies is CLICK Kapak Sayfası  / Cover Page …

Continue reading

Telif Hakkı Bildirimi

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Dergimize malale gönderen yazarlar, dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı devir formunu okurlar ve onaylarlar. Formu doldurmak için TIKLAYINIZ

İntihal Politikamız

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5 (2018) sayısından itibaren yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalar için hakem değerlendirmesi sürecine geçmeden önce iThenticate yazılımı ile benzeşme taraması yapılmaktadır. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %15 olması beklenir. Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %15’den yüksek olması durumunda: yazı editör tarafından yeniden düzenleme için yazarlara …

Continue reading

2018 – Haziran – Sayı 5

2018 – Haziran – Sayı 5 2018 – June – Number 5 İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ  Kapak Sayfası  İçindekiler Sayfası / Table of Contens Jenerik Sayfası / Generic Page MAKALELER/ARTICLES   Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Öğretim Programı Ders Kitabı Uyumu Adaptation of Curriculum-Textbook in …

Continue reading

Makale Değerlendirme Süreci

• Yazılar, basılı ya da elektronik olarak yazım ilkelerine uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir. •  TUDEAR’a başvurusu yapılan bütün çalışmalar, etik ihlalleri kontrol etmek maksadıyla Turnitin yazılımı ile kontrol edilir. Herhangi bir etik ihlal tesbit edilmesi durumunda başvurusu yapılan yazı reddedilir ya da değişiklik istenebilir. • Başvurusu kabul edilen eserler, Dergimizin yazım …

Continue reading

2017 – Aralık – Sayı 4

İÇİNDEKİLER Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ  MAKALELER Türkiye Gerçekliğinde Sivil Toplum ve Cemaatlar SAFFET KÖSE / 9-21  What is Nonbelief? An Empirical Research on the Concept of Nonbelief   KENAN SEVİNÇ, TUĞBA METİNYURT, THOMAS J. COLEMAN  / 23-30 Arap Dilinde Mâ Edati Ve İşlevleri EYÜP AKŞİT /  41-59 Şiî Müfessir Ayyâşî’nin Tefsirinde Zayıf Hadis RECEP EMİN …

Continue reading

2017 – Haziran – Sayı 3

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Sayı 3 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ  İÇİNDEKİLER MAKALELER Birlik Olmanın Teolojik ve Pedagojik Temeli ŞÜKRÜ KEYİFLİ / 9-21  Reformasyon Düşüncesinde Eskatoloji: Martin Luther’de Kurtuluş ve Ahiret MUHSİN AKBAŞ / 23-30  Kur’an’da İtab Âyetleri Çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e Yapılan Uyarılar SERİKJAN KENDEBAY / 31-49 Af, Mağfiret ve Tövbe Kavramlarının Yaygın …

Continue reading

2016 – Aralık – Sayı 2

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Sayı 2 İÇENDEKİLER Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ  MAKALELER Osmanlı Miras Hukuku Sulh-Tehârüc Uygulamalarında Kadın: Konya Kadı Sicili AYŞE ŞİMŞEK / 9-36  Esma-I Hüsna’dan “El-Afüvv” İsminin Din Öğretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örneği TÜLAY YÜCEL / 37-56  Yaratılış/Fıtrat Kavramı Çerçevesinde İnsan-Çevre İlişkisinin Ahlaki Boyutu HASAN OCAK / 57-72 Dürcü’d-Dürer’in Abdülkâhir …

Continue reading

2016 – Haziran -Sayı 1

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Sayı 1 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ       Kapak MAKALELER      Preparatory Competences Of Teacher Candidates On Adult Education      MUSTAFA CAN       Biyopsikososyal Açıdan Dinin Engellilik ve Farklı Sağlık Problemleri Üzerindeki Etkisi       MEHMET BAHÇEKAPILI       Tarihsel Süreç …

Continue reading

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  ISSN: 2149-9845 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları (TUDEAR) dergisi altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir. TUDEAR’da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, motodolojisi …

Continue reading

Load more

casino metropol casino maxi