Category: Hakkında

İntihal Politikamız

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5 (2018) sayısından itibaren yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalar için hakem değerlendirmesi sürecine geçmeden önce iThenticate yazılımı ile benzeşme taraması yapılmaktadır. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %15 olması beklenir. Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %15’den yüksek olması durumunda: yazı editör tarafından yeniden düzenleme için yazarlara …

Continue reading

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  ISSN: 2149-9845 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları (TUDEAR) dergisi altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir. TUDEAR’da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, motodolojisi …

Continue reading

İndeksler

                                          17 Mayıs 2018 tarihinden itibaren indekslenmektedir.            17 Mayıs 2018 tarihinden itibaren indekslenmektedir.   23.12.2018 tarihinden itibaren indekslenmektedir    (21.12.2018 tarihinden itibaren indekslenmektedir)   24.12.2018 tarihinden itibaren indekslenmektedir.                The ATLA …

Continue reading

Başvuru ve Yayın Politikası

Başvuru Beyannamesi Makalelerin arz edilmesi, bu çalışmaların (özetleme biçiminde, yayımlanmış bir konferansın veya herhangi bir akademik tezin bir bölümü ya da elektronik bir ön baskı olması dışında) çalışmanın daha önce yayımlanmadığı; yayımlanmak üzere herhangi bir yerde değerlendirilmeye tabi tutulmadığı; yine söz konusu çalışmanın basımına tüm yazarların veya çalışmanın yapıldığı sorumlu mercilerin açıkça veya alenen beyan etmeden …

Continue reading

Amaç ve Kapsam

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  ISSN: 2149-9845 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları (TUDEAR) dergisi altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir. TUDEAR’da eğitim ve din eğitimi bilimini merkeze alan bilimsel yazınlar; bu kapsamda eğitim ve din eğitiminin bilimselliği, felsefesi, yaklaşım ve modelleri, tarihi, motodolojisi …

Continue reading

casino metropol casino maxi