Kurullar

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Turkish Journal of Religious Education Studies

TÜRKİYE/TURKEY

Turkish Journal of Religious Education Studies is an international, peer reviewed and biannual journal.

 Sayı/Number 4 ● Aralık/December 2017 ● ISSN 2149-9845

 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Owner and Chief Executive Officer

Mehmet BAHÇEKAPILI (E-mail: mehmetbahcekapili@gmail.com)

Baş Editör/Editor in-Cheif

Mustafa USTA  (E-mail: mustafaustam@gmail.com)

 

Editörler/Editors

Siebren MIEDEMA (VU University Amsterdam) Christopher G. ELLISON (The University of Texas at San Antonio)
Cemal TOSUN (Ankara Üniversitesi) Recai DOĞAN (Ankara Üniversitesi)

(E-Mail: rdogan06@gmail.com) 

Muhittin OKUMUŞLAR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi) Zeki Salih ZENGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Nurullah ALTAŞ (Atatütk Üniversitesi)

(E-mail: altas68@gmail.com)

Michael NIELSEN (Georgia Southern University)
Ahmet KOÇ (Marmara Üniversitesi) Friedrich SCHWEITZER  (Eberhard Karls Universität Tübingen)

(E-mail: friedrich.schweitzer@uni-tuebingen.de)

Mehmet BAHÇEKAPILI (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

(E-Mail: mehmetbahcekapili@gmail.com)

Süleyman AKYÜREK  (Erciyes Üniversitesi)

 

Safinaz ASRİ (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

(E-mail: safinaz.asri@ikc.edu.tr)

Mohammed DERRADJ (University of Algeria II)
Ednan ASLAN (Universität Wien) Kenan SEVİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

(E-mail: kssevinc@gmail.com)

Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

(E-mail: zuhalagilkaya@hotmail.com

 Murat Şimşek (Necmettin Erbakan Üniversitesi

(E-mail: muratsimsek76@hotmail.com)

 

Kitap Değerlendirme Editörleri/Book Review Editors

Hakkı KARAŞAHİN (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Ahmet GEDİK (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) –
Ahmet Ali ÇANAKÇI (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Yayın Kurulu/Editorial Board*

Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Ayman AGBARIA, University of Haifa (ISRAEL)
Muhsin AKBAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Süleyman AKYÜREK, Erciyes Üniversitesi (TURKEY)
Ednan ASLAN, Universität Wien (AUSTRIA) Safinaz ASRİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
Nedim BAHÇEKAPILI, Islamitishe Universiteit Europa (HOLLAND) Mehmet BAHÇEKAPILI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
İrfan BAŞKURT, İstanbul Üniversitesi (TURKEY) Bayraktar BAYRAKLI, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
Beyza BİLGİN, Ankara Üniversitesi (TURKEY) Ahmet Ali ÇANAKÇI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
Mohammed DERRADJ, University of Algeria II (ALGERIA) Abdurrahman DODURGALI, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
Recai DOĞAN – Ankara Üniversitesi (TURKEY) Christopher G. ELLISON, The University of Texas at San Antonio (USA)
Ahmet GEDİK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Recep Emin GÜL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
Hülya HACIİSMAİLOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY) Michael NIELSEN, Georgia Southern University (USA)
Hakkı KARAŞAHİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  (TURKEY) Recep KAYMAKCAN, Sakarya Üniversitesi (TURKEY)
Ahmet KOÇ, Marmara Üniversitesi (TURKEY) Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (TURKEY)
Muhittin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi (TURKEY) Siebren MIEDEMA, VU University Amsterdam (HOLLAND)
Friedrich SCHWEITZER, Eberhard Karls University (GERMANY) Halil İbrahim ŞENAVCU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (TURKEY)
Bülent UÇAR, Universität Osnabrück (GERMANY) Mustafa USTA, Marmara Üniversitesi (TURKEY)
*Soyadına göre alfabetik sırada / In alphabetical order by surname

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

casino metropol casino maxi