2018 – Haziran – Sayı 5

2018 – Haziran – Sayı 5

2018 – June – Number 5

İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ 

Kapak Sayfası 

İçindekiler Sayfası / Table of Contens

Jenerik Sayfası / Generic Page

MAKALELER/ARTICLES

 

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Öğretim Programı Ders Kitabı Uyumu

Adaptation of Curriculum-Textbook in Religious Culture and Moral Knowledge Instruction in Secondary Education

SAFİNAZ ASRİ / 9-50

 

Türkiye’de Cami Görevlilerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı (1924-2014)

The Training and Employment of Mosque Officials in Turkey (1924 and 2014)

İBRAHİM ARAS / 51-72

 

İslam Hukuku Açısından Kürtaj

Abortion in Terms of Islamic Law

MEHMET DİRİK / 73-92

 

Önde Gelen Bir Nahiv Âlimi Olarak İbn Hişâm ve el-Câmi‘u’s-Sağîr Adlı Eseri

A Leading Nahw Scholar Ibn Hısam and His Work “el-Camı‘u’s-Sagır”

YUSUF SELLER / 97-117

 

 Zacharias Frankel ve Solomon Schechter’in Entelektüel Kişilikleri ve Muhafazakar Yahudiliğe Etkileri

Zacharias Frankel and Solomon Schechter’s Intellectual Personalities and Their Effects on Conservative Judaısm

İSMAİL BAŞARAN / 119-128

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/ BOOK REVIEWS

 

Aydın, M. Ş. (2017). Din eğitimi bilimi. Kayseri: Kimlik

CEMİL OSMANOĞLU 129-132

 

Vurgun A. (2017). II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlak Eğitimi, İstanbul: Yeditepe.

SAMET YAĞCI 132-135

 

 Akyürek, S.(2016). Din Öğretimi –Model Strateji Yöntem ve Teknikler. Ankara: Nobel.

DUDU TÜRK 136-137

 

Günay, Ü. (2000). Din sosyolojisi. Ankara: İnsan

SEVGİ SAVCI BAHÇEKAPILI  138/140

casino metropol casino maxi