İntihal Politikamız

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5 (2018) sayısından itibaren yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalar için hakem değerlendirmesi sürecine geçmeden önce iThenticate yazılımı ile benzeşme taraması yapılmaktadır. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %15 olması beklenir.
Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %15’den yüksek olması durumunda: yazı editör tarafından yeniden düzenleme için yazarlara gönderilebilir, söz konusu yazı editör tarafından reddedilebilir.
casino metropol casino maxi