Last Issue

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION STUDIES

2018 – Aralık – Sayı 6

2018 – December – Number 6

İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 6. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ

For Whole PDF of Issue 6 of Turkish Journal of Religious Education Studies is CLICK

Kapak Sayfası  / Cover Page

İçindekiler Sayfası / Table of Contens

Jenerik Sayfası / Generic Page

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Fransa’da Laiklik, İslam, Müslümanlar ve Din Eğitimi Politikaları

Laicism, Islam, Muslims and Religious Education Policies in France

MEHMET BAHÇEKAPILI / 11-50

 

Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri ve Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma

Childhood Developmental Characteristics and Religious Education: A Study on Problems and Solution Proposals

AHMET ALİ ÇANAKCI / 51-93

 

Devlet İdaresine Dair Konulara Fıkıh Eserlerinde Az Yer Verilmesini İbn Haldun’un Realist Siyaset Teorisi Ekseninde Değerlendirme

The Evaluation of Insufficiency of the Subjects About Government of State in Fiqh Literatures Based on Ibn Haldun’s Realist Political Theory

AHMET AYDIN / 95-111

 

( قصيدة  ’’كلمات ‘‘ للشاعر التونسي منوّر صمادح دراسة فنية تحليلية

 An Analytical Approach to Munawar Simadah’ Poem “Words”

EYÜP AKŞİT / 113-123

 

Klasik İslam Düşüncesinde İki Farklı Tanrı Tasavvuru

Two Different God Concepts in Classical Islamic Thought

HASAN OCAK / 125-141

 

Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği

Expectations of Religious Officials Related to Voice and Music Training: The Şenpazar Example

ALAATTİN CANBAY / 143-156

 

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile İlgili Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Parents Opinions on Seljuk Values Education Project (SEDEP)

NURAN KOYUNCU & ŞAKİR UÇAR / 157-173

 

Nazmî-Zâde Murtazâ ve Zeyl-i Siyer-i Nâbî

Nazmî-Zâde Murtazâ and Zeyl-i Siyer-i Nâbî

MEHMET BÜKÜM / 175-211

 

Dindarlık Düzeyi-Din Eğitimi İlişkisi: İSMEK Örneği

Relationship of Religiosity-Religious Education: İSMEK Case

AHSEN ASİYE KILIÇ / 213-241

 

Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış

A View to Ghazzali’s Method of Readıng the Qur’an on the Axıs of Jawahir Al-Qur’an

İSKENDER ŞAHİN / 243-261

 

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMELERİ/SYMPOSIUM REVIEWS

 

  1. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi: 09-11 Kasım 2018

SAMET YAĞCI & AHMET ALİ ÇANAKCI / 265-271

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

 

Tartı, N. (2016). Tarihsellik Düşüncesi ve Hadislerin Anlaşılması

RECEP EMİN GÜL / 275-278

 

EHRMAN, B. (2007). İncil Nasıl Değiştirildi?: İncil’i Kimin ve Neden Değiştirildiğinin Ardında Yatan Hikaye

HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU / 278-281

 

Warner, E. (2017). Rus Mitleri

RUKİYE BİLİCAN / 281-283

 

Fromm, E. (1991). Kendini Savunan İnsan

HİLAL POLAT  / 284-286

2018 – December – Number 6

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION STUDIES 2018 – Aralık – Sayı 6 2018 – December – Number 6 İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 6. Sayının Tamamı İçin TIKLAYINIZ For Whole PDF of Issue 6 of Turkish Journal of Religious Education Studies is CLICK Kapak Sayfası  / Cover Page …

Read more

Copyright & Author Rights

The content in Turkish Journal of Religious Education Studies is protected by copyright. Copyright protection applies automatically to any original work as soon as it is written down or put into permanent or fixed form. There does not need to be a © symbol next to the work for it to be protected by copyright. …

Read more

Plagiarism Policy

All manuscripts sent to our journal are checked via “iThenticate” software for similarity report before being sent out to reviewer 6 (2018) issue on wards. In order submitted works to be dispatched to referees the upper limit for similarity score is 15%. In case of similarity report higher than 15%, depending on the similarity score …

Read more

2018- June – Number 5

2018 – June – Sayı 5 Turkish Journal of Religious Education Studies 5 For Whole PDF of Issue 5 of Turkish Journal of Religious Education Studies is CLICK Cover  Table of Contents Generic Page TABLE OF CONTENTS ARTICLES   Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Öğretim Programı Ders Kitabı Uyumu Adaptation of Curriculum-Textbook in …

Read more

casino metropol casino maxi